Контакти

 

 

“Аз Съм” – Център за СебеОткриване и Развитие

гр. Благоевград, ул. Скаптопара 7

Валерия Йорданина             Величка Ангелова – Джингарова

Тел. +359 899 812 813            Тел. +359 877 443 227

e-mail: info@azsam.org