Аз Съм

 

coaching-center-logo-curves-mediumЦентър за СебеОткриване и Развитие „Аз Съм”

Трансформация с още повече Любов, от Да Бъдеш израстваш в Аз Съм – този, който си, а не този, който искаш да бъдеш!

Всеки човек има нужда да е във връзка със своите дух, душа и тяло. Защото само тогава е цялостен и завършен и само тогава знае и е стъпил на своя собствен път, не на пътя на някой друг, на който му се иска да бъде. Защото така излиза от своето собствено мироздание, излиза от своята собствена действителност и това, което Е всъщност.

„Аз Съм”Аз е любовта, Съм е сърцето. Те са взаимно свързани, взаимно обособяеми и не могат да бъдат разделяни. Тогава ти си в хармония и единство. А когато НЕ си Аз Съм – излизаш от всичкото това, което си, излизаш от любовта към себе си, от уединението и хармонията на живота, природата и Вселената.

Нашата идея е водена от нашите сърца. Мисията на центъра е да ти покажем съкровищницата на твоето собствено „Аз Съм”, къде точно се корени истинска ти същност. и продължението към развитието ти във всичките му аспекти – личностен, духовен, професионален, кариерен, предприемачески. Като си боравим  професионално в съвкупност с методи от психотерапията, коучинга и енергийната психология.

Това, което правим ние, е да докараме човек до неговата собствена връзка със себе си. Всяка една личност индивидуално достига до  преоткриване на своята вътрешна същност, ресурси и механизми за връщане в собствената си реалност чрез вътрешния си потенциал. Разбира коя е, какво иска, защо е тук и как да си служи с това, което е. А същността е всичкото това, което определя личността. И всичко това ние го изваждаме и го интегрираме към личността. Така отново преоткрива неща, които са истински за нея, но преди това не е имала тази възможност, да се гмурне в дълбините на своето сърце и душа.

И така с нашата подкрепа, тя се интегрира в собствения си център, а именно – неразривната връзка между дух, душа и тяло.

Това е смисълът на собственото АЗ СЪМ, смисълът на израстването и еволюцията на човешкото съзнание.

 

Благодарим за проявения интерес и отделеното време! Нека информацията, която намерите тук, ви е полезна!

Вили и Валя